Osobný blog k rôznym témam súvisiacich s mostami a naše vybrané odborné články.

Úvodník - vzťah k mostom a ich elegancia

Zrútené mosty na Slovensku - príčiny, prehliadky a diagnostiky

Koncepčný návrh malých lávok pre peších

Historické železobetónové mosty Slovenska

Most pri Kurimanoch - príčiny tragédie

Úvodník - doktori mostov

TEXT v PDF